Om Kommersiella Fastighetsbyrån

 

gbg_oversikt

 

 

Verksamhetsprofil


Kommersiella Fastighetsbyrån är ett oberoende fastighetsrådgivningsföretag inriktat på förmedling av kommersiella fastigheter i Västsverige, Storstockholm och Skåneregionen.

 

Vårt erbjudande gör det möjligt för allt från mindre privata fastighetsägare till stora börsnoterade fastighetsbolag att anlita kvalificerade, välutbildade och erfarna mäklare vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter. Kommersiella Fastighetsbyråns arbetsmetodik grundar sig i målsättningen att både köparen och säljaren ska vara nöjda med affären.

 

Huvudverksamheten innefattar

 

  • Förmedling av hyresfastigheter, kontorsfastigheter, industrifastigheter och tomter
  • Förmedling av fastighetsbolag (Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag)
  • Sale & leaseback-affärer

 

Våra kunder är allt från enskilda fastighetsägare till större fastighetsbolag.

 

 

Trendsättare i fastighetsbranschen

 

För oss är det logiskt att fastighetsägare som redan äger fastigheter i närområdet ofta är intresserade av att göra ytterligare förvärv för att därigenom få ett större bestånd och synergieffekter i förvaltningen. Vår tjänst, där målanpassad marknadsföring med omfattande kartläggning av den lokala marknaden alltid ingår, har kopierats av andra företag i branschen. Detta är någonting vi är stolta över då framgångsrika koncept skapar nya trender. Kommersiella Fastighetsbyrån är tydliga trendsättare på en tidigare likriktad marknad – och det kommer vi fortsätta att vara länge till!

 

Ledamot Mäklarsamfundet

 

För att tillgodose alla behov har Kommersiella Fastighetsbyrån förutom egen kompetens även samarbeten med ledande aktörer inom ekonomi- och skatteområdena. Dessutom är vi anslutna till Mäklarsamfundet, vilket innebär att vi följer Mäklarsamfundets etiska regler och har tillgång till juridisk expertis. Vi innehar också Mäklarsamfundets specialistkompetens för förmedling av kommersiella fastigheter. 

 

 

Kommersiella Fastighetsbyrån i Sverige AB

 

Organisationsnummer: 556862-4505

Företaget innehar F-skattesedel